Kezdőlap – Home

Örömmel értesítjük látogatóinkat, hogy megjelent kórusunk első CD-je Az első négy év. Egyházi és világi zene a reneszánsztól napjainkig címmel.We kindly inform you that our choir’s first CD, The first four years. Sacred and secular music from the Renaissance to Nowadays, has been published recently.

Borító megtekintése

Reklámok